icon-calorifer

Info clienţi • Tarife

Preţurile locale de furnizare a energiei termice, sunt aprobate prin Contractul de Delegare a Gestiunii Directe a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică nr.7/29.11.2019. Autoritatea care aprobă preţurile este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Diferenţa dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie este suportată din bugetul autorităţii administraţiei publice locale.

Tariful de facturare a energiei termice în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare nr. 7/29.11.2019
Tarife / preţuri energie termică practicate de CMTEB Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA 19%
[lei/GCal]
Preţ local de facturare populaţie 137,00 163,03
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice de cvartal 440,51 524,21
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice proprii 354,68 422,07


tarife