icon-calorifer

Cariere • Stagii de pregătire practică pentru studenţi

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. se implică şi oferă sprijin real în dezvoltarea tinerilor prin organizarea de stagii de pregatire practică pentru elevi şi studenţi, facilitând astfel consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.

Activitățile practice favorizează tranziția elevilor/studenţilor de la școală către viața profesională activă.

În urma unei convenţii sau a unui protocol încheiat, asigurăm formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare, deprinse în condiţii reale de muncă.

Toate activitățile sunt organizate cu respectarea strictă a Normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă.

Punem la dispoziţia elevilor şi studenţilor atât resurse tehnologice şi materiale cât şi resurse umane prin asigurarea tutorilor de practică.

Tutorii de practică, împărtășesc tinerilor cunoştinţele şi experienţa lor profesională în calitate de specialişti, urmând ca în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale să evalueze probele practice şi să acorde calificative.

La finalul stagiului de practică, elevii/studenţii cu rezultate notabile şi potenţial deosebit, sunt incluşi într-o bază de date a CMTEB, având astfel oportunitatea de a fi selectaţi în scopul angajării.

Date contact
 

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la Direcţia Resurse Umane - Serviciul Relaţii Sociale şi Formare Profesională:
Adresa: Str. Ilioara nr. 16, sector 3, Bucureşti
Telefon: 0372.757.911
E-mail: stefan.ivan@cmteb.ro; claudia.gheorghe@cmteb.ro
Program: luni - vineri, între orele 07.30 - 15.30

Galerie foto