icon-calorifer

Despre noi • Constituire

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. – CMTEB – a fost înfiinţată prin HCGMB nr. 145/11.03.2019.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. are sediul social în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București, Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473; Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3; e-mail office@cmteb.ro

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. este, începând cu data de 01.12.2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov în baza Contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov.

CMTEB are în exploatare:

 • Sistemul de transport şi distribuţie compus din:
  954,09 km conducte - reţele termice primare
  2963,3 km conducte - reţele termice secundare
 • Obiective:
  1027 Puncte Termice, Staţii Centralizatoare, module termice
  47 Centrale Termice cvartal
  1 Centrală Termică de Zonă Casa Presei

radet-bucuresti-1
radet-bucuresti-2
radet-bucuresti-3