icon-calorifer

Info clienţi • Funcționare sistem termoficare

Termoalert

CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT, o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru reînceperea furnizării serviciului.


Hartă stare sistem termoficare București
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Sector Zone afectate Agentul termic afectat Cauza / Descrierea intervenției Data/ora estimării punerii în funcțiune
1Punct termic: Popişteanu -- 3 blocuri/imobile
• Str av. Popişteanu - bl. 3, 2, 1
Oprire ACCRemediere avarie racord primar 29.05.2023 23:30
1Punct termic: Casata -- 4 blocuri/imobile
• Bld G-ral Gheorghe Magheru - bl. 1, Casata
Oprire ACCRemediere avarie racord primar - Bd. Magheru31.05.2023 23:30
2Punct termic: 7 IRTA -- 12 blocuri/imobile
• Str Maşina de Pâine - bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA
• Str Teiul Doamnei - bl.8 IRTA
• Şos Colentina - bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7
Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile
• Str Elena - bl.OD7C; OD7B
• Str Litovoi Voievod - bl. OD7A
• Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58
Deficienta ACCLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum in intervalul 08.30-23.3028.05.2023 23:30
4Punct termic: Inst. Nat. de Neurologie si Boli Neurovasculare -- 1 blocuri/imobile
• Şos Berceni -
Oprire ACCReintregire conducta aferenta racord PT Spital Bagdasar - lucreaza Firma TURBO ENERGY POWER29.05.2023 23:00
5Punct termic: 2 Panduri -- 27 blocuri/imobile
• Str Cpt. Ion Gârbea - bl. P2C, P2B
• Str Ioniţă Cegan - bl. P11, P12
• Str Ioviţa - bl. P13, P13A, P14
• Şos Panduri - bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A
• Int Buturugeni - bl. P1C, P1D
• Str Frunte Lată - bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4
• Str Progresului - bl. P52
Deficienta ACCLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum 28.05.2023 23:30
5Punct termic: 6 Chirigiu -- 1 blocuri/imobile
• Str Progresului - bl. 5A
Punct termic: 3 Ferentari -- 19 blocuri/imobile
• Str Vedea - bl. 86A, 86B, 91, 92, 93A, 114
• Str Tutunari - bl. 87A, 87B
• Cal Ferentari - bl. 94
• Str Zamfir Olaru - bl. 78, 86E, 87C, 87D, 87E
• Str Năsăud - bl. 84,130, 86D, 86C
Punct termic: 4 Sălaj -- 9 blocuri/imobile
• Şos Sălaj - bl. 58A, 126A, 128B
• Ale Tulcea - bl. 126B, 128
• Cal Ferentari - bl. 125, 123, 124, 124A, 126
Punct termic: 5 Chirigiu -- 7 blocuri/imobile
• Cal Rahovei - bl. 12, 13
• Str Năsăud - bl. 20, 21, 23, 24, 25
Punct termic: 4 Chirigiu -- 2 blocuri/imobile
• Str Năsăud - bl. 31, 32
Punct termic: Doina -- 9 blocuri/imobile
• Str Doina - bl. 12, 17, 18
• Str Spătaru Preda - bl. 11, 19
• Str Sg. Constantin Muşat - bl. 16
• Str Sg. maj. Florea Blejan - bl. 13, 14, 15
Punct termic: 6 Sălaj -- 8 blocuri/imobile
• Str Spătarul Preda - bl. 97A, 129,129A
• Cal Ferentari - bl. 126B, 96, 97, 129B
• Str Năsăud - bl. 95
Punct termic: 2 Ferentari -- 22 blocuri/imobile
• Str Vedea - bl. 82
• Str Tutunari - bl. 76A, 76B, 76C, 76, 90, 90AI, 90AII
• Str Prof. Dr. Alexandru Locusteanu - bl. 77A, 77B, 77C, 77D, 80
• Cal Ferentari - bl. 75, 75A, 83, 83A
• Str Zamfir Olaru - bl. 81C, 79
• Cal Rahovei - bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B
Oprire ACCLucrări modernizare rețea termică primară executate de către Compania Municipală Energetica Servicii București 29.05.2023 23:30
5Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile
• Str Toporaşi - 1
Oprire ACCRevizie tehnica - Lipsă parametrii pentru livrare apă caldă de consum 15.06.2023 23:30
6Punct termic: 1 Giulești -- 3 blocuri/imobile
• Cal Giuleşti - bl. 1, 5
• Str George Vâlsan - bl. 2
Punct termic: B Giulești -- 14 blocuri/imobile
• Cal Giuleşti - bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1
• Str Plaviei - Imobil Str. Plaviei nr. 5
Punct termic: G3 Giulești -- 17 blocuri/imobile
• Str Ruşeţu - bl. A1+A2, G11, G8, CFR
• Int Craiovei - bl. A5
• Bld Constructorilor - bl. A3, A4, G4, G7, G2, G3, 4(G5), G6, G12, G1, G10, F2, 10
Punct termic: 2 Crivina -- 33 blocuri/imobile
• Str Lt. Gheorghe Saidac - bl. 24, 25, 35, 20, 26, 27, 34, 33, 36, 28, 23, 12 ICEM, 12A, 29, 30
• Str Nucşoara - bl. 31, 32, 38, 39, 40, 37
• Str Mehadiei - bl. 4 ICEM, 1 ICEM
• Cal Crângaşi - bl. 13 ICEM, 11 ICEM, 10, 9 ICEM, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5 ICEM
Punct termic: 13 Liniei -- 8 blocuri/imobile
• Str Lujerului - bl. 1A
• Ale Agigea - bl. 102A
• Str Basmului - bl. 103
• Drm Timonierului - bl. 104, 104A
• Str Cupolei - bl. 2A, 2B, 102
Punct termic: 2 Îndesirii -- 15 blocuri/imobile
• Int Jarului - bl. 52
• Str Apusului - bl. 42, M26, M27
• Bld Iuliu Maniu - bl. 38, 39, 40, 41, H, I, J, K, G, G1, G2
Punct termic: Ansamblul TEN BLOCKS -- 10 blocuri/imobile
• Str Preciziei - Ansamblu Rezidențial
Punct termic: 11 Liniei -- 10 blocuri/imobile
• Ale Moineşti - bl. 16, 20
• Str Mohorului - bl. 17
• Str Moineşti - bl. 14, 15, 18
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 135A
• Str Valea Lungă - bl. 19, 21, 22
Punct termic: 10 Giulești -- 9 blocuri/imobile
• Str Finta - bl. 1, Imobil Str. Finta nr. 4, Imobil Str. Finta nr. 5
• Str Porumbacu - Colegiul Tehnic Carol I
• Str Tabla Butii - Imobil Str. Tabla Butii nr. 80
• Cal Giuleşti - bl. 6, 10, 11
Punct termic: 8 Ghirlandei -- 20 blocuri/imobile
• Str Lavandei - bl. P29, P30, P33, P34, P35, O12C
• Str Partiturii - bl. 63
• Str Estacadei - bl. P40, P41
• Str Dezrobirii - Școala nr. 310
• Str Valea Cerbului - bl. N12
• Str Ghirlandei - bl. P36, P37, P39, N13
• Str Grinţieşului - bl. P31, P32, P38
• Str Cernişoara - bl. O11, O12
Punct termic: MILITARI - 5A Placare -- 3 blocuri/imobile
• Bld Iuliu Maniu - bl. 22B A+B, 22B C, 22B D
Punct termic: 1 Îndesirii -- 22 blocuri/imobile
• Str Apusului - bl. F
• Str Apele Vii - bl. 308, 310, 312
• Str Mărgelelor - bl. A1, A2, 303, 304
• Bld Iuliu Maniu - bl. E, G, G2, C, C1, E1, B
• Str Şerban Bogdan Stan - bl. 305, 306, 307, 311
• Str Cap. Eftimie Z. Croitoru - bl. 302, 309
Punct termic: SC 6/7 -- 6 blocuri/imobile
• Str Partiturii - bl. 62
• Str Cernişoara - bl. 56, 57, 59, 60, 61
Punct termic: 10 Liniei -- 9 blocuri/imobile
• Str Liniei - BL 15-16
• Str Apusului - CAMIN TELECONSTRUCTIA
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 55, 56
• Str Băbeşti - bl.57, 57A, CAMIN FIROS
• Str Trenului - UNITATE MILITARA, Imobil
Punct termic: SC 8/9 -- 12 blocuri/imobile
• Str Floare Roşie - bl. 51, 53, 54, 55, 58, 67, 68
• Bld Iuliu Maniu - bl. 34, 35, 36, 37
• Str Cernişoara - bl. L
Punct termic: J Giulești -- 15 blocuri/imobile
• Str Ruşeţu - bl. G15, G14, G13
• Bld Constructorilor - bl. G19+20, H3, J3, G17+18, G16, J1, I, H1, H2, 31, 29, 21, 23, 27, 33
Punct termic: 12 Maratonului -- 20 blocuri/imobile
• Int Maratonului - bl. N6
• Str Apusului - bl. 47, 48, 49, 69, 70, 71, 50
• Str Mărgelelor - bl. N2, N3
• Int Flotei - bl. N4
• Ale Ghirlandei - bl. N1, N5, N5A, 43, 44, 45, 46
• Str Castranova - Casa Ilie
Punct termic: 15 Apusului -- 9 blocuri/imobile
• Str Lacul Zănoaga - bl. M6, M7, M8, M9
• Str Apusului - bl. D2, D3, D4, M5
• Str Ghirlandei - bl. D1
Punct termic: MILITARI - 1 Placare -- 28 blocuri/imobile
• Str Oboga - bl. 155A, 160
• Bld Iuliu Maniu - bl. 1, 2A, 2B, 3
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 51, 52A, 53, 53A, 54, 54A, 55A, 152, 153, 155
• Str Băbeşti - bl. 52
• Str Ierbei - bl. 158
• Str Iedului - bl. 149A, 149B
• Str Bârsăneşti - bl. 50,150, 151, 154, 156, 157, 159
Punct termic: MILITARI - 5 Placare -- 9 blocuri/imobile
• Str Lujerului - bl. 22C, 100
• Bld Iuliu Maniu - bl. 17, 17A, 18P, 22A
• Int Vagonetului - bl. 101
• Str Cupolei - bl. 105, 106
Punct termic: 7 Giulești -- 9 blocuri/imobile
• Str Nicolae Oncescu - Imobil N. Oncescu nr. 50, Imobil N. Oncescu nr. 52
• Cal Giuleşti - bl. 3, 4+4ANEXA, 7,8
• Str Măgura Odobeşti - Imobil M. Odobești nr. 6
• Str Haltei - Imobil Haltei nr. 25
• Str Prunaru - bl. 9
Punct termic: 7 Virtuții -- 4 blocuri/imobile
• Şos Virtuţii - bl. G3, R6A 3+4, R6A 1+2
• Str Dealul Ţugulea - bl. G2
Punct termic: MILITARI - 2 Placare -- 18 blocuri/imobile
• Bld Iuliu Maniu - bl. 4
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 1, 2, 3
• Str Iedului - Grădinița Prichindel
• Str Hanul Ancuţei - bl. 146, 147, 147A, 148, Școala Gimnazială Ion Dumitriu
• Str Valea Lungă - bl. 148A, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6
Punct termic: 15 Păcii -- 5 blocuri/imobile
• Bld Iuliu Maniu - bl. D, E, E1, F, G
Punct termic: 6 Roșia Montană -- 17 blocuri/imobile
• Str Dreptăţii - bl. P7, P8, P9, P12
• Str Dezrobirii - bl. P3, P4, P5, P6, P14
• Bld Uverturii - bl. O14, O14A, O15
• Str Cetatea de Baltă - bl. P10, P11, P13, P15
Deficienta ACCLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum28.05.2023 23:30
Sector Zone afectate Agentul termic afectat Cauza / Descrierea intervenției Data/ora estimării punerii în funcțiune
1Punct termic: Popişteanu -- 3 blocuri/imobile
• Str av. Popişteanu - bl. 3, 2, 1
Oprire ACCRemediere avarie racord primar 29.05.2023 23:30
1Punct termic: Casata -- 4 blocuri/imobile
• Bld G-ral Gheorghe Magheru - bl. 1, Casata
Oprire ACCRemediere avarie racord primar - Bd. Magheru31.05.2023 23:30
Sector Zone afectate Agentul termic afectat Cauza / Descrierea intervenției Data/ora estimării punerii în funcțiune
2Punct termic: 7 IRTA -- 12 blocuri/imobile
• Str Maşina de Pâine - bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA
• Str Teiul Doamnei - bl.8 IRTA
• Şos Colentina - bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7
Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile
• Str Elena - bl.OD7C; OD7B
• Str Litovoi Voievod - bl. OD7A
• Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58
Deficienta ACCLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum in intervalul 08.30-23.3028.05.2023 23:30
Nu există înregistrări pentru sectorul 3.
Sector Zone afectate Agentul termic afectat Cauza / Descrierea intervenției Data/ora estimării punerii în funcțiune
4Punct termic: Inst. Nat. de Neurologie si Boli Neurovasculare -- 1 blocuri/imobile
• Şos Berceni -
Oprire ACCReintregire conducta aferenta racord PT Spital Bagdasar - lucreaza Firma TURBO ENERGY POWER29.05.2023 23:00
Sector Zone afectate Agentul termic afectat Cauza / Descrierea intervenției Data/ora estimării punerii în funcțiune
5Punct termic: 2 Panduri -- 27 blocuri/imobile
• Str Cpt. Ion Gârbea - bl. P2C, P2B
• Str Ioniţă Cegan - bl. P11, P12
• Str Ioviţa - bl. P13, P13A, P14
• Şos Panduri - bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A
• Int Buturugeni - bl. P1C, P1D
• Str Frunte Lată - bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4
• Str Progresului - bl. P52
Deficienta ACCLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum 28.05.2023 23:30
5Punct termic: 6 Chirigiu -- 1 blocuri/imobile
• Str Progresului - bl. 5A
Punct termic: 3 Ferentari -- 19 blocuri/imobile
• Str Vedea - bl. 86A, 86B, 91, 92, 93A, 114
• Str Tutunari - bl. 87A, 87B
• Cal Ferentari - bl. 94
• Str Zamfir Olaru - bl. 78, 86E, 87C, 87D, 87E
• Str Năsăud - bl. 84,130, 86D, 86C
Punct termic: 4 Sălaj -- 9 blocuri/imobile
• Şos Sălaj - bl. 58A, 126A, 128B
• Ale Tulcea - bl. 126B, 128
• Cal Ferentari - bl. 125, 123, 124, 124A, 126
Punct termic: 5 Chirigiu -- 7 blocuri/imobile
• Cal Rahovei - bl. 12, 13
• Str Năsăud - bl. 20, 21, 23, 24, 25
Punct termic: 4 Chirigiu -- 2 blocuri/imobile
• Str Năsăud - bl. 31, 32
Punct termic: Doina -- 9 blocuri/imobile
• Str Doina - bl. 12, 17, 18
• Str Spătaru Preda - bl. 11, 19
• Str Sg. Constantin Muşat - bl. 16
• Str Sg. maj. Florea Blejan - bl. 13, 14, 15
Punct termic: 6 Sălaj -- 8 blocuri/imobile
• Str Spătarul Preda - bl. 97A, 129,129A
• Cal Ferentari - bl. 126B, 96, 97, 129B
• Str Năsăud - bl. 95
Punct termic: 2 Ferentari -- 22 blocuri/imobile
• Str Vedea - bl. 82
• Str Tutunari - bl. 76A, 76B, 76C, 76, 90, 90AI, 90AII
• Str Prof. Dr. Alexandru Locusteanu - bl. 77A, 77B, 77C, 77D, 80
• Cal Ferentari - bl. 75, 75A, 83, 83A
• Str Zamfir Olaru - bl. 81C, 79
• Cal Rahovei - bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B
Oprire ACCLucrări modernizare rețea termică primară executate de către Compania Municipală Energetica Servicii București 29.05.2023 23:30
5Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile
• Str Toporaşi - 1
Oprire ACCRevizie tehnica - Lipsă parametrii pentru livrare apă caldă de consum 15.06.2023 23:30
Sector Zone afectate Agentul termic afectat Cauza / Descrierea intervenției Data/ora estimării punerii în funcțiune
6Punct termic: 1 Giulești -- 3 blocuri/imobile
• Cal Giuleşti - bl. 1, 5
• Str George Vâlsan - bl. 2
Punct termic: B Giulești -- 14 blocuri/imobile
• Cal Giuleşti - bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1
• Str Plaviei - Imobil Str. Plaviei nr. 5
Punct termic: G3 Giulești -- 17 blocuri/imobile
• Str Ruşeţu - bl. A1+A2, G11, G8, CFR
• Int Craiovei - bl. A5
• Bld Constructorilor - bl. A3, A4, G4, G7, G2, G3, 4(G5), G6, G12, G1, G10, F2, 10
Punct termic: 2 Crivina -- 33 blocuri/imobile
• Str Lt. Gheorghe Saidac - bl. 24, 25, 35, 20, 26, 27, 34, 33, 36, 28, 23, 12 ICEM, 12A, 29, 30
• Str Nucşoara - bl. 31, 32, 38, 39, 40, 37
• Str Mehadiei - bl. 4 ICEM, 1 ICEM
• Cal Crângaşi - bl. 13 ICEM, 11 ICEM, 10, 9 ICEM, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5 ICEM
Punct termic: 13 Liniei -- 8 blocuri/imobile
• Str Lujerului - bl. 1A
• Ale Agigea - bl. 102A
• Str Basmului - bl. 103
• Drm Timonierului - bl. 104, 104A
• Str Cupolei - bl. 2A, 2B, 102
Punct termic: 2 Îndesirii -- 15 blocuri/imobile
• Int Jarului - bl. 52
• Str Apusului - bl. 42, M26, M27
• Bld Iuliu Maniu - bl. 38, 39, 40, 41, H, I, J, K, G, G1, G2
Punct termic: Ansamblul TEN BLOCKS -- 10 blocuri/imobile
• Str Preciziei - Ansamblu Rezidențial
Punct termic: 11 Liniei -- 10 blocuri/imobile
• Ale Moineşti - bl. 16, 20
• Str Mohorului - bl. 17
• Str Moineşti - bl. 14, 15, 18
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 135A
• Str Valea Lungă - bl. 19, 21, 22
Punct termic: 10 Giulești -- 9 blocuri/imobile
• Str Finta - bl. 1, Imobil Str. Finta nr. 4, Imobil Str. Finta nr. 5
• Str Porumbacu - Colegiul Tehnic Carol I
• Str Tabla Butii - Imobil Str. Tabla Butii nr. 80
• Cal Giuleşti - bl. 6, 10, 11
Punct termic: 8 Ghirlandei -- 20 blocuri/imobile
• Str Lavandei - bl. P29, P30, P33, P34, P35, O12C
• Str Partiturii - bl. 63
• Str Estacadei - bl. P40, P41
• Str Dezrobirii - Școala nr. 310
• Str Valea Cerbului - bl. N12
• Str Ghirlandei - bl. P36, P37, P39, N13
• Str Grinţieşului - bl. P31, P32, P38
• Str Cernişoara - bl. O11, O12
Punct termic: MILITARI - 5A Placare -- 3 blocuri/imobile
• Bld Iuliu Maniu - bl. 22B A+B, 22B C, 22B D
Punct termic: 1 Îndesirii -- 22 blocuri/imobile
• Str Apusului - bl. F
• Str Apele Vii - bl. 308, 310, 312
• Str Mărgelelor - bl. A1, A2, 303, 304
• Bld Iuliu Maniu - bl. E, G, G2, C, C1, E1, B
• Str Şerban Bogdan Stan - bl. 305, 306, 307, 311
• Str Cap. Eftimie Z. Croitoru - bl. 302, 309
Punct termic: SC 6/7 -- 6 blocuri/imobile
• Str Partiturii - bl. 62
• Str Cernişoara - bl. 56, 57, 59, 60, 61
Punct termic: 10 Liniei -- 9 blocuri/imobile
• Str Liniei - BL 15-16
• Str Apusului - CAMIN TELECONSTRUCTIA
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 55, 56
• Str Băbeşti - bl.57, 57A, CAMIN FIROS
• Str Trenului - UNITATE MILITARA, Imobil
Punct termic: SC 8/9 -- 12 blocuri/imobile
• Str Floare Roşie - bl. 51, 53, 54, 55, 58, 67, 68
• Bld Iuliu Maniu - bl. 34, 35, 36, 37
• Str Cernişoara - bl. L
Punct termic: J Giulești -- 15 blocuri/imobile
• Str Ruşeţu - bl. G15, G14, G13
• Bld Constructorilor - bl. G19+20, H3, J3, G17+18, G16, J1, I, H1, H2, 31, 29, 21, 23, 27, 33
Punct termic: 12 Maratonului -- 20 blocuri/imobile
• Int Maratonului - bl. N6
• Str Apusului - bl. 47, 48, 49, 69, 70, 71, 50
• Str Mărgelelor - bl. N2, N3
• Int Flotei - bl. N4
• Ale Ghirlandei - bl. N1, N5, N5A, 43, 44, 45, 46
• Str Castranova - Casa Ilie
Punct termic: 15 Apusului -- 9 blocuri/imobile
• Str Lacul Zănoaga - bl. M6, M7, M8, M9
• Str Apusului - bl. D2, D3, D4, M5
• Str Ghirlandei - bl. D1
Punct termic: MILITARI - 1 Placare -- 28 blocuri/imobile
• Str Oboga - bl. 155A, 160
• Bld Iuliu Maniu - bl. 1, 2A, 2B, 3
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 51, 52A, 53, 53A, 54, 54A, 55A, 152, 153, 155
• Str Băbeşti - bl. 52
• Str Ierbei - bl. 158
• Str Iedului - bl. 149A, 149B
• Str Bârsăneşti - bl. 50,150, 151, 154, 156, 157, 159
Punct termic: MILITARI - 5 Placare -- 9 blocuri/imobile
• Str Lujerului - bl. 22C, 100
• Bld Iuliu Maniu - bl. 17, 17A, 18P, 22A
• Int Vagonetului - bl. 101
• Str Cupolei - bl. 105, 106
Punct termic: 7 Giulești -- 9 blocuri/imobile
• Str Nicolae Oncescu - Imobil N. Oncescu nr. 50, Imobil N. Oncescu nr. 52
• Cal Giuleşti - bl. 3, 4+4ANEXA, 7,8
• Str Măgura Odobeşti - Imobil M. Odobești nr. 6
• Str Haltei - Imobil Haltei nr. 25
• Str Prunaru - bl. 9
Punct termic: 7 Virtuții -- 4 blocuri/imobile
• Şos Virtuţii - bl. G3, R6A 3+4, R6A 1+2
• Str Dealul Ţugulea - bl. G2
Punct termic: MILITARI - 2 Placare -- 18 blocuri/imobile
• Bld Iuliu Maniu - bl. 4
• Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 1, 2, 3
• Str Iedului - Grădinița Prichindel
• Str Hanul Ancuţei - bl. 146, 147, 147A, 148, Școala Gimnazială Ion Dumitriu
• Str Valea Lungă - bl. 148A, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6
Punct termic: 15 Păcii -- 5 blocuri/imobile
• Bld Iuliu Maniu - bl. D, E, E1, F, G
Punct termic: 6 Roșia Montană -- 17 blocuri/imobile
• Str Dreptăţii - bl. P7, P8, P9, P12
• Str Dezrobirii - bl. P3, P4, P5, P6, P14
• Bld Uverturii - bl. O14, O14A, O15
• Str Cetatea de Baltă - bl. P10, P11, P13, P15
Deficienta ACCLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum28.05.2023 23:30

Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.

Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.

În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE - 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!

Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire