icon-calorifer

Despre noi • Certificare / Licenţe

Licenţă

Licenţa nr. 2195/03.12.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică este acordată societăţii Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.


Certificarea sistemului de management integrat

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională au avut la bază decizia strategică a managementului de la cel mai înalt nivel al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., decizie influenţată şi de necesitatea ca organizaţia să satisfacă permanent solicitările clienţilor săi şi să îndeplinească cerinţele legislative în vigoare.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a obţinut ca urmare a transferului de activitate de la RADET București:
• certificarea sistemului de management al calităţii, conform standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
• certificarea sistemului management al mediului, conform standardului SR EN ISO 14001:2015;
• certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale, conform standardului SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe.

Organizaţia este supravegheată de organismul de certificare prin efectuarea de audituri anuale pentru a se verifica dacă sunt respectate cerinţele stabilite la momentul certificării organizaţiei, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008.

În următoarea perioadă, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. trebuie să menţină şi să îmbunătăţească sistemul de management al calităţii şi mediului şi să implementeze cerinţele standardului SR ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare.

Informare

calitate-mediu Grija faţă de mediu este reflectată în activitatea companiei prin obligativitatea şi menţinerea autorizaţiilor de mediu pentru centralele termice, punctele termice şi modulele termice.

În conformitate cu prevederile autorizaţiilor, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. efectuează măsurători de emisii de poluanţi cu o firmă abilitată conform legii şi le raportează anual către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Rezultatele măsurătorilor se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare.


Certificate