icon-calorifer

Despre noi • Certificare / Licenţe

Licenţă

Licenţa nr. 2195/03.12.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică este acordată societăţii Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.


Certificarea sistemului de management integrat

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională au avut la bază decizia strategică a managementului de la cel mai înalt nivel al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., decizie influenţată şi de necesitatea ca organizaţia să satisfacă permanent solicitările clienţilor săi şi să îndeplinească cerinţele legislative în vigoare.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a obţinut prin transfer de la RADET București, ca urmare a încheierii contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin care se derulează activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov nr.7 din 29.11.2019, următoarele certificări:
• certificarea sistemului de management al calităţii, conform standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
• certificarea sistemului de management al mediului, conform standardului SR EN ISO 14001:2015;
• certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale, conform standardului SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. îşi propune să menţină şi să îmbunătăţească continuu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupațională şi control intern managerial).

Informare

calitate-mediu Grija faţă de mediu este reflectată în activitatea companiei prin obligativitatea şi menţinerea autorizaţiilor de mediu pentru centralele termice, punctele termice şi modulele termice.

În conformitate cu prevederile autorizaţiilor, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. efectuează măsurători de emisii de poluanţi cu o firmă abilitată conform legii şi le raportează anual către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Rezultatele măsurătorilor se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare.


Declarația de politică a Directorului General referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și control intern managerial

Declarația de politică a Directorului General referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și control intern managerial


Certificate